Pengenalan

Penyediaan dokumen yang lengkap diperlukan untuk proses pendaftaran sijil MOF. Jika permohonan anda tidak disertakan dengan segala dokumen yang lengkap dan sah, kemungkinan untuk berlaku penolakan pendaftaran adalah tinggi. Dokumen-dokumen tersebut mestilah mempunyai maklumat yang benar dan terkini. Jom Saya jelaskan berkaitan dokumen yang diperlukan.

Sijil Pendaftaran Perniagaan SSM

Sijil Pendaftaran Perniagaan SSM adalah dokumen penting yang perlu dimiliki oleh setiap syarikat yang ingin memohon Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (MOF). Dokumen ini mengesahkan identiti syarikat dan membolehkan mereka mengumpul maklumat penting tentang syarikat, termasuk nama pemegang saham, alamat, jenis perniagaan dan lain-lain. Sijil ini juga bertindak sebagai bukti bahawa syarikat telah melalui proses pendaftaran yang diperlukan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Anda juga perlu tahu bahawa jenis perniagaan di SSM akan menetukan kod bidang yang anda layak memohon.

Penyata Akaun Bank Semasa Syarikat

Setelah mendaftarkan syarikat Anda dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), anda juga harus membuka akaun bank semasa untuk syarikat tersebut. Akaun bank berperanan penting bagi permohonan sijil MOF, karena ia digunakan untuk memudahkan proses pembayaran tender atau sebut harga dari syarikat anda. Sebagai pengguna, anda boleh mengawal urusan kewangan dengan lebih mudah dan mendapat akses cepat kepada dana yang diperlukan. Harus diingat, pendaftaran MOF yang menggunakan akaun simpanan peribadi adalah tidak diterima walaupun anda menggunakan nama pemilik sebagai nama syarikat anda.

Senarai Kod Bidang MOF

Untuk pemilihan kod bidang yang ingin didaftarkan, anda juga perlu memastikan pemilihan kod bidang yang betul. Pemilihan kod bidang yang tepat akan memberikan kemudahan untuk syarikat anda memasuki tender-tender yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Kelulusan kod bidang ini juga bergantung kepada jenis perniagaan dan alamat syarikat didalam SSM. Syarikat layak memohon maksimum 30 jenis kod bidang.

Kesimpulan

Dengan membuat profil dalam sistem ePerolehan, anda boleh menghantar sebut harga, mendapatkan dokumen tender dan bersaing untuk tender yang ditawarkan melalui sistem tersebut. Ini akan memudahkan kerja anda dengan memberi anda kelebihan-kelebihan yang belum pernah ada sebelum ini. Kod bidang MOF yang terdapat di dalam Sijil Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) ini sangat penting kerana ia mampu menentukan jenis-jenis tender yang layak dipohon oleh pembekal. Jika anda ada sebarang pertanyaan atau ingin membuat pendaftaran MOF untuk syarikat anda, kami di sini sedia berkhidmat untuk anda. Hubungi talian kami 013 – 8003 100 atau boleh mengisi Borang Permohonan untuk memohon dengan pihak kami. Pegawai kami di Setia Urus Services sentiasa sedia untuk membantu anda.

Sila klik untuk chat
Perlu bantuan?
Perlu bantuan?
Salam. Saya Amira, boleh saya bantu